Thứ Bảy, 20/07/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

Thứ Sáu, 14/07/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 

Chiều ngày 13 tháng 7 năm 2023, Đảng bộ Sở GTVT Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Văn Hanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Sở. 

 

Đồng chí Lê Trọng Thành, TUV, Bí thư Đảng bộ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị các đồng chí đã thảo luận sôi nổi và phát biểu đóng góp ý kiến đối với báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy Sở GTVT.

Qua thảo luận báo cáo chỉ rõ kết quả đạt được giữa nhiệm kỳ: Đảng ủy Sở, các chi bộ đã xác định rõ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn là trọng tâm nên đã chủ động xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Thường xuyên cử đảng viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; cử đảng viên, quần chúng tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, về kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, giao tiếp, ứng xử... góp phần nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tại Hội nghị đảng viên Đảng bộ tiếp tục quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đưa ra phương hướng, giải pháp thời gian tới:

1. Công tác xây dựng Đảng

1.1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII),  Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến tình hình chính trị nội bộ cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I; tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiếp tục tuyên truyên Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”...

Đẩy mạnh tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết cấp ủy các cấp.

1.2. Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, tăng cường công tác xây dựng Đảng trên các mặt công tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. 

1.3. Tiếp tục Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng “hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”...

1.4. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, các chi bộ thực hiện tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên theo đúng kế hoạch, đúng quy định.

1.5. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; triển khai tốt công tác đánh giá, phân loại đảng viên, cán bộ, công chức hằng năm; công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cả về lý luận lẫn thực tiễn công tác cho cán bộ, công chức, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ trong quy hoạch.

1.6. Đảng ủy, cấp ủy chi bộ, tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, bí thư chi bộ và đảng viên. 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn

- Tập trung chỉ đạo bám sát chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy và quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh về “truy đến cùng, giải quyết triệt để”.

- Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chủ động chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ, sáng tạo và kiên quyết. 

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Bộ GTVT, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo việc lập các chủ trương đầu tư đảm bảo các quy định chuyên ngành, bám sát yêu cầu thực tiễn, góp phần xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

- Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của loại hình vận tải hành khách theo hợp đồng, đề xuất chế tài xử lý, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các loại hình vận tải.

- Kiên quyết chỉ đạo, khắc phục khó khăn, vướng mắc, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Luyenpv

 

Các tin khác
Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1720374

Trực tuyến: 10

Hôm nay: 964

Trong tháng: 964

Trong năm: 14535