Thứ Sáu, 19/04/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển KTXH và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ Tư, 30/11/2022

 

 

Cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị tại trụ sở Sở Giao thông vận tải –

Số 40, Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình

            Ngày 29/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm Quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, đầu cầu trực tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng kết nối từ Thủ đô Hà Nội đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở.

            Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã tổ chức hội nghị trực tuyến tại 02 điểm cầu: Trụ sở Sở Giao thông vận tải (Số 40, Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình) và Trụ sở Thanh tra Sở Giao thông vận tải (Thôn Cổ Loan Thượng, xã Ninh Tiến, TP Ninh Bình) với sự tham gia của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

              Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc; tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, xanh, tuần hoàn; trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao của cả nước; đi đầu về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số; hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, dẫn đầu cả nước. Xây dựng Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển Vùng và cả nước, phấn đấu ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

            Tầm nhìn đến năm 2045, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển hiện đại, văn minh, sinh thái; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn mang tầm khu vực và thế giới; trung tâm hàng đầu của cả nước về văn hoá, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, thông minh. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc. Các tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực và thế giới.

            Thông qua Hội nghị, các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã cơ bản nắm được quan điểm chỉ đạo, đường lối của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc phát triển vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

                        Một số hình ảnh Hội nghị:

 

Phạm Sinh

 

Các tin khác
Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1573419

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 329

Trong tháng: 329

Trong năm: 26395