Thứ Bảy, 20/07/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị Quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ Năm, 18/08/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 

Đồng chí Thịnh Đức Tiền, Phó Bí thư đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quán triệt nội dung các văn kiện

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/ĐU ngày 01/8/2022 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải, ngày 15/8/2022, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải phối hợp với Đảng ủy Xí nghiệp Bến xe khách Ninh Bình đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
Dự Hội nghị có đồng chí Thịnh Đức Tiền, Phó Bí thư đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hanh, Phó Bí thư đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cùng 140 đảng viên trong đảng bộ Sở Giao thông vận tải và 27 đảng viên thuộc Đảng bộ Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình.
Các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải và Đảng bộ Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình tham dự Hội nghị
Hội nghị đã được nghe đồng chí Thịnh Đức Tiền, Phó Bí thư đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh quán triệt bốn chuyên đề đã được biên soạn trong Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm:
Chuyên đề 1: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao (Nghị quyết số 18).
Chuyên đề 2: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 19).
Chuyên đề 3: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 20).
Chuyên đề 4: Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 21).
Đồng chí báo cáo viên nhấn mạnh, những nội dung quán triệt tại Hội nghị này là những nội dung quan trọng, nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc lãnh đạo, triển khai thực hiện.
Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hanh, Phó Bí thư Đảng ủy Sở đã cảm ơn đồng chí báo cáo viên đã biên soạn, truyền đạt những nội dung cốt lõi tại 04 chuyên đề, liên hệ cụ thể với tình hình triển khai, thực hiện các Nghị quyết đối với Đảng bộ tỉnh Ninh Bình để phổ biến, quán triệt với toàn thể đảng viên trong 02 đảng bộ. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Sở xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tiễn của Sở; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến toàn thể người lao động./.
Phạm Sinh
Các tin khác
Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1720559

Trực tuyến: 68

Hôm nay: 1149

Trong tháng: 1149

Trong năm: 14720