Thứ Sáu, 14/06/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Hội nghị cán bộ CCVC người lao động cơ quan Sở

Thứ Tư, 28/12/2016
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

             Ngày 09/02/2017, tại Hội trường Cơ quan Sở, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức, viên chức năm 2017.

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Trọng Thành – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; đồng chí Nguyễn Văn Hanh – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành, các đồng chí Lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở.

Đồng chí Lê Trọng Thành – Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Hữu Bách – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải cùng chủ trì Hội nghị.

 

Đ/cí Lê Trọng Thành – Giám đốc Sở, đ/c Nguyễn Hữu Bách – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở GTVT cùng chủ trì Hội nghị

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức là hoạt động chính trị dân chủ, rộng rãi của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động, nhằm đánh giá kết quả công tác chính trị, các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn. Đồng thời đây cũng là dịp để mọi công chức người lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và lắng nghe những lời giải đáp chính đáng về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của mình trong công việc, chế độ chính sách.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ và Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2016 của cơ quan Sở; phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tổng kết các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2016, phương hướng nhiệm vụ các hoạt động công đoàn năm 2017; Báo cáo công khai tài chính năm 2016 và dự toán năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017. Đồng thời Hội nghị cũng bầu ra Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Sở nhiệm kỳ 2017-2019.

 

Đ/c Nguyễn Văn Hanh báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ và Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2016 của cơ quan Sở; phương hướng nhiệm vụ năm 2017

 

Đ/c Nguyễn Hữu Bách báo cáo tổng kết các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2016, phương hướng nhiệm vụ các hoạt động công đoàn năm 2017

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu, thảo luận sôi nổi của công chức và người lao động đối với hoạt động của cơ quan trong năm 2016 về dự thảo một số báo cáo: Báo cáo công khai tài chính năm 2016; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế làm việc của cơ quan; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Trọng Thành – Giám đốc Sở, Hội nghị đã thống nhất biểu quyết phương hướng nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2017 như sau:

1. Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Lãnh đạo Sở, cấp ủy Đảng trong việc đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ; chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP trong cơ quan Sở và các đơn vị trong ngành.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước gắn với nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017. Tiếp tục thực hiện tốt quy định, quy chế tổ chức hoạt động cơ quan đã được ban hành để xác định rõ trách nhiệm của từng công chức khi thực hiện nhiệm vụ;

3. Đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai, quán triệt thực hiện quy chế dân chủ trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động thông qua những hình thức như: Tổ chức Ngày pháp luật, hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, tổ chức lớp tập huấn...

4. Quan tâm, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức lao động. Phấn đấu thực hành tiết kiệm, tổ chức lao động tốt để tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên chức lao động.

5. Đổi mới cách thức, phương thức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo hướng khoa học, hiệu quả. Hàng năm, Ban Thanh tra nhân dân xây dựng Kế hoạch hoạt động thực hiện công tác giám sát, thực hiện các cuộc giám sát theo đúng Kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng các cuộc giám sát.

6. Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; đẩy mạnh thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (Khoá XII); nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức các phong trào thi đua; xây dựng cơ quan văn hóa; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh.

7. Thường xuyên rà soát các Quy chế hoạt động của cơ quan để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và trách nhiệm của từng cá nhân, trước hết là vai trò lãnh đạo của Thủ trưởng đơn vị. Tiếp tục phát huy mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Thủ trưởng đơn vị với Đảng ủy, Công đoàn cơ sở trong thực hiện Quy chế dân chủ.

8. Chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Sở.

9. Thường xuyên tiến hành tự kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ nhằm chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót của công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt quy chế dân chủ đồng thời phê bình tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt.

10. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng cơ quan văn hóa; tham gia các hoạt động văn hoá, xã hội, từ thiện do Ngành và tỉnh phát động; Vận động CB, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nội quy, quy chế ở địa phương nơi cư trú, phấn đấu 100% gia đình cán bộ, công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa.

Ký giao ước thi đua giữa Lãnh đạo Sở và CTCĐCS

Tin tưởng rằng với tinh thần quyết tâm cao, sự đoàn kết thống nhất của tập thể và mỗi cá nhân các phòng thuộc Sở Giao thông vận tải sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong năm 2017./.

Nam Dương 

Các tin khác
Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1660222

Trực tuyến: 6

Hôm nay: 2042

Trong tháng: 2042

Trong năm: 14017