Thứ Hai, 27/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Hội nghị phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và tuyên truyền các quan điểm giải quyết của Đảng, Nhà nước về tình hình biển Đông cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT tỉnh Ninh Bình.

Thứ Tư, 28/12/2016

 Thực hiện Kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Ninh Bình về việc phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và tuyên truyền các quan điểm giải quyết của Đảng, Nhà nước về tình hình biển Đông; Sáng ngày 27/5/2014,  Đảng ủy Sở - Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Ninh Bình - Ban thường vụ Công đoàn ngành tổ chức hội nghị triển khai các nội dung trên đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan cơ quan Sở; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra thuộc Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Sở, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Sở GTVT, đồng chí Lê Trọng Thành – ĐUV - Chủ tịch công đoàn ngành – Phó giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Đình Chiến - Giám đốc Trung tâm thông tin tuyên truyền - Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Sở Giao thông vận tải quán triệt: Hội nghị hôm nay là hoạt động sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động trong ngành nghiêm túc nghiên cứu, học tập.  

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đình Chiến - Giám đốc Trung tâm thông tin tuyên truyền - Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua tháng 11/2013. Hiến pháp gồm có 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Đây là bản hiến pháp vừa kế thừa các giá trị to lớn của Hiến pháp các năm 1946, 1959, 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng phát triển đã được khẳng định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. So với Hiến pháp năm 1992, bản Hiến pháp mới có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc, toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH do Đảng lãnh đạo; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được đề cao; quy định rõ ràng, đúng đắn, đầy đủ và khái quát hơn về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước...

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đình Chiến đã quán triệt vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển và đảo Việt Nam; những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo của nước ta, đặc biệt là chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; một số nét chính về tình hình biển đông trong thời gian qua, thái độ của các nước đối với vấn đề biển Đông; Âm mưu đen tối của Trung Quốc và những giải pháp của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích của tổ quốc ở biển Đông. Nội dung cơ bản của Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982; tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển đông (DOC); quan điểm và định hướng của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các bất đồng,  tranh chấp về chủ quyền biển, đảo.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Trọng Thành  – ĐUV - Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch công đoàn ngành đã có cảm ơn đồng chí  Phạm Đình Chiến - Giám đốc Trung tâm thông tin tuyên truyền - Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy đã tham dự và truyền đạt các nội dung tại Hội nghị; các đại biểu cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành GTVT Ninh Bình đã về dự hội nghị đông đủ với tinh thần trách nhiệm cao. Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chính trị cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành GTVT Ninh Bình trong việc xác định việc nghiên cứu, tiếp thu Hiến pháp năm 2013; Đây không những là trách nhiệm của người công dân, đồng thời là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, qua đó góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nắm rõ diễn biến tình hình thực tế ở Biển Đông, bản chất sự việc, âm mưu, thủ đoạn của Trung Quốc; nắm vững chủ trương, biện pháp đấu tranh của Việt Nam, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn cơ quan và xã hội.

Kim Huế

Các tin khác
Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1210626

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 78

Trong tháng: 8632

Trong năm: 24580