Thứ Sáu, 14/06/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Sở GTVT Ninh Bình tổ chức học tập, quản triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

Thứ Tư, 16/12/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-ĐU ngày 02/12/2020 của Đảng ủy Sở GTVT về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong chiều ngày 07/12/2020, Đảng ủy Sở GTVT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Hội nghị đã nghe trình bày những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2020-2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình tại Đại hội. Để thực hiện mục tiêu đã nêu, Nghị quyết Đại hội đã lựa chọn ba khâu “đột phá” chính là: Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng du lịch. Cùng với sáu chương trình trọng tâm hướng tới thực hiện: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết khơi dậy ý chí, khát vọng, giá trị lịch sử, văn hóa, con người cố đô Hoa Lư; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, công nghệ sạch, nông nghiệp hữu cơ, tiên tiến; xây dựng hệ thống đô thị hiện đại; phát triển kinh tế vùng ven biển; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch của cả nước, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của khu vực đồng bằng sông Hồng.
 Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã đề ra, góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong thời kỳ mới.
Buổi học tập với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn với việc đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái …
Kết thúc buổi học tập, mỗi cá nhân viết bài thu hoạch với tinh thần nghiêm túc, nắm vững, hiểu rõ, là cơ sở để thống nhất ý chí và hành động trong tổ chức thực hiện sau này./.
NVB: Thu Trang
 
Các tin khác
Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1659918

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 1738

Trong tháng: 1738

Trong năm: 13713